fbpx

Условия предоставления Услуг

Krookus Koolitused MTÜ

KROOKUS KOOLITUSED MTÜ REISITINGIMUSED GRUPIREISIDELE

1. Üldsätted

1.1. Käesolevates reisitingimustes (edaspidi Tingimused) on Reisikorraldajaks Krookus Kooliused MTÜ ja Reisijaks Reisikorraldaja poolt korraldataval reisil osaleja ning kelle vahel on sõlmitud Reisiteenuste leping.

1.2. Klient on isik, kes kohustub tasuma Reisikorraldajale reisitasu Reisija(te) eest, kui ei ole lepingus erinevalt kokku lepitud. Klient käesoleva lepingu ja lepingu lisade mõistes võib olla ka Reisija. 

1.3. Reisija on füüsiline isik, kes tegelikult kasutab Reisikorraldaja poolt koostatud või vahendatud reisi. Reisija käesoleva lepingu ja lepingu lisade mõistes võib olla ka Klient.